Pracuji ...
Zpětná vazba
Provozování a řízení
  • Vyhledání operátora, asistence při uzavírání provozovatelských smluv
  • Mystery shopping
  • Controlling
  • Executive search

Vyhledání operátora, asistence při uzavírání provozovatelských smluv

Pro hotelové projekty Labartt Hospitality nabízí vyhledání vhodného mezinárodního / regionálního / lokálního hotelového provozovatele a vyjednání „preferovaného“ typu provozovatelské smlouvy. Naše kompletní služba spočívá v doporučení vhodných hotelových značek a provozovatelů, oslovení zástupců těchto značek, získání nabídky (LOI) a následné vyhodnocení a doporučení nejvhodnějšího provozovatele.

Po výběru provozovatele zastupujeme přímo - formou vyjednávání, nebo nepřímo – formou konzultací, vlastníka hotelového projektu při vyjednání a uzavření provozovatelské smlouvy. Naše přidaná hodnota spočívá ve znalosti trhu, který se neustále vyvíjí, naše doporučení zvyšují komfort investora v době před a v průběhu provozování hotelové nemovitosti a exitu z investice. Vždy se jedná o posouzení odborné, nikoli právní. Ukončením naší role je podpis příslušné provozovatelské smlouvy.


Mystery shopping

Cílem Mystery Shopping & Positioning ve struktuře Labartt Hospitality není pouhé odhalení ztrát z nepoctivosti, ale jedná se o ucelenou zprávu, která se týká hlavních provozních a výkonových parametrů hotelu na trhu. Dokument obsahuje finální vyhodnocení a základní návrhy řešení zjištěných „problémů“. V případě Vašeho zájmu o tuto službu, Vám rádi zpracujeme nabídku, jež bude obsahovat podrobnou strukturu této služby.

Výstupy jsou vhodné především pro vlastníky a vrcholový management hotelu.


Controlling

Pro majitele hotelů a investiční společnosti mající ve svém portfoliu hotelovou nemovitost/nemovitosti nabízíme měsíční, čtvrtletní, pololetní nebo roční audit hotelu, jež je zaměřen především na zhodnocení obchodní politiky, nákladovost, organizace, ztráty plynoucí z nepoctivosti a public relation hotelu. Výstupem reportu je vyhodnocení efektivnosti hotelového provozu/hotelového provozovatele a návrhy řešení zjištěných „problémů“.


Executive search

Vlastníkům hotelů nabízíme prostřednictvím naší sesterské personální společnosti vyhledání vhodných osob na pozice v oblasti středního a vrcholového managementu hotelů.

NEWSLETTER

 

Máte zájem o odběr novinek e-mailem?